Antroposofie

Een begrip uit de leer van de Oostenrijker Rudotí Steíner( 1861-‘ 1925) Samengesteld uit de woorden anthropos( mens)

en sophia(wijsheid) ofwel “bewust van het mens zijn”,

Het vierdelig mensbeeld:

  1. het fysieke lichaam, beeld uit materie,
  2. het etherische lichaam, geeft groei en leven aan de materie,
  3. het astrale lichaam, vormt de emotie en het gevoel,
  4. het “ik”, alleen de mens bezit de kracht als wezen creatief met zijn gaven om te springen en zich te vormen tot dat ene unieke individu.

In de anthroposofische geneeskunde wordt dan ook veel naar de balans van psyche en ziel gekeken.

De mens lijkt op een omgekeerde plant. Daarom worteldelen als medicijn voor het hoofd, de bloem voor stofwisselingsziektes, etc. De B.D. (Biologisch-Dynamische) landbouw levert de pure eerlijke dag-en nachtschade producten, zonder chemische toevoegingen. Hiertoe werken we met middelen van de merken Wala, Weleda en Dr. R. Hauschka.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over mijn diensten of heeft u vragen?

Neem contact op